1973-01-20 Dziś wieczór arszenik

Carlo Terron

Obsada: