1973-03-16 Lęki poranne

Stanisław Grochowiak

Obsada

Krawczyk Bernard

Figura Włodzimierz
Krawczyk Bernard
Frąckiewicz Ewa
Gołębiowska Anna
Skarga Edward
Jurasz Antoni
Sokołowska Barbara