1975-04-19 Anegdoty prowincjonalne

Aleksander Wampiłow

Obsada