1977-01-20 Kotka na rozpalonym blaszanym dachu

Tennessee Williams

Obsada

Barbara Medwecka

Bernard Krawczyk

Lidia Bienias

Elżbieta Trojanowska

Antoni Jurasz

Jacek Medwecki

Marek Łyczkowski

Jerzy Czarski