1977-04-24 Egzamin

Jan Paweł Gawlik

Obsada

Czesława Monczka

Irena Romańska

Jerzy Gniewkowski

Andrzej Hołaj

Stefania Żubrówna

Elżbieta Trojanowska

Edward Skarga

Zofia Jarończyk

Marta Kotowska

Krystyna Tworkowska

Jerzy Czarski

Wiktor Fronczyk

Henryk Maruszczyk

Edward Mołek