1977-12-08 Ubogi książę

Jadwiga Żylińska

Obsada

Maruszczyk Henryk

Czarski Jerzy

Jarończyk Zofia

Gniewkowski Jerzy

Hołaj Andrzej

Skarga Edward

Żubrówna Stefania

Tworkowska Krystyna

Gołębiowska Anna

Monczka Czesława