1980-03-15 Bądź moją wdową

Marcel Mithois

Obsada

Marta Kotowska

Zygmunt Biernat

Henryk Maruszczyk

Ewa Dąbrowska-Ittner

Wojciech Leśniak

Jarosław Maculewicz

Irena Romańska

Tadeusz Madeja

Zofia Jarończyk

Adam Kopciuszewski

Zbigniew Leraczyk

Jerzy Czarski