1982-04-24 Sędziowie

Stanisław Wyspiański

Obsada

Elżbieta Laskiewicz

Bernard Krawczyk

Emir Buczacki

Bogusław Weil

Zbigniew Filary

Elżbieta Gorzycka

Andrzej Hołaj

Krystyna Kępka

Jolanta Niestrój

Lidia Bienias

Zygmunt Biernat

Wiktor Fronczyk

Janusz Ostrowski

Jerzy Czarski

Jarosław Maculewicz