1983-02-05 Wesele Figara czyli Szalony Dzień

Pierre A. Beaumarchais

Obsada

Misiurkiewicz Krzysztof

Medwecka Barbara

Filary Zbigniew

Leraczyk Zbigniew

Chryc-Filary Małgorzata

Trojanowska Elżbieta

Madeja Tadeusz

Laskiewicz Elżbieta

Nijaki Ewa

Weil Bogusław

Biernat Zygmunt

Hołaj Andrzej

Leśniak Michał

Ostrowski Janusz

Mołek Stanisław Edward

Niestrój Jolanta

Filary Zbigniew

Leraczyk Zbigniew