1983-05-24 Czeski muzykant

Jan Havlasek

Obsada

Andrzej Śleziak

Włodzimierz Figura

Wiktor Fronczyk

Krystyna Kępka-Gawrońska

Bogusław Weil

Zbigniew Leraczyk

Mieczysław Łęcki

Krzysztof Misiurkiewicz

Andrzej Hołaj

Irena Romańska

Jolanta Niestrój

Adam Kopciuszewski

Małgorzata Chryc-Filary

Marta Kotowska

Zbigniew Filary

Tadeusz Madeja

Elżbieta Trojanowska

Zygmunt Biernat

Zofia Jarończyk

Antoni Jurasz