1991-05-17 Pinokio

Maciej Staropolski

Obsada

Katarzyna Kulik

Iwona Fornalczyk

Krystyna Gawrońska

Małgorzata Stachowiak

Zygmunt Biernat

Zbigniew Leraczyk

Wojciech Leśniak
Stanisław Skrzyński
Andrzej Śleziak