2001-11-17 Fantazy

Juliusz Słowacki

Obsada
Andrzej Śleziak
Elżbieta Laskiewicz
Magdalena Kaleta
Joanna Litwin
Jerzy Dziedzic
Zbigniew Leraczyk
Ewa Leśniak
Janusz Ostrowski
Robert Wdaniec
Piotr Zawadzki
Iwona Fornalczyk
Grzegorz Krawczyk
Marcin Zawodziński