2006-05-27 Tajemniczy ogród

Frances Eliza Hodgson Burnett

Obsada
Bieńkowska Agnieszka
Rozmus Andrzej
Korzeniowski Krzysztof
Deutschman Beata
Leraczyk Zbigniew
Gawrońska Krystyna
Leśniak Wojciech