Teatr Zagłębia na PLGBC Green Building Symposium

Jesteśmy uczestnikiem największego i najbardziej wpływowego wydarzenia z branży zielonego budownictwa w Polsce.
O związanych z ekologią społecznych i artystycznych projektach, a także perspektywie rozbudowy teatru z wykorzystaniem osiągnięć budownictwa ekologicznego opowie 3 października podczas PLGBC Green Building Symposium dyrektor naczelna teatru Iwona Woźniak.
Będzie uczestniczką panelu dyskusyjnego Let’s talk: Ladies in green, w którym spotykają się kobiety związane z branżą budownictwa i edukacji ekologicznej. Panel odbywa się w ramach PLGBC Green Building Symposium. To największe i najbardziej wpływowe wydarzenie branży zielonego budownictwa w Polsce, które jest platformą współpracy, wymiany innowacyjnych pomysłów i praktycznych rozwiązań.
Organizatorem 9. edycji jest PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.