Wspieramy protest pracowników Teatru im. Juliusza Słowackiego

Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolska rozpoczął procedurę odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatr w Krakowie - im. Juliusza Słowackiego.

fot. Teatr w Krakowie – im. Juliusza Słowackiego

Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolska rozpoczął procedurę odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatr w Krakowie – im. Juliusza Słowackiego.

Jako Teatr Zagłębia nie zgadzamy się z tą decyzją. Wspieramy pracowników Teatru im. Juliusza Słowackiego i gorąco zachęcamy do tego naszych widzów.

Poniżej publikujemy oświadczenie pracowników krakowskiego Teatru:

My, pracownicy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wyrażamy nasze pełne poparcie dla Krzysztofa Głuchowskiego, Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, jeśli chodzi zarówno o program artystyczny, jak i całościowe zarządzanie naszym Teatrem.

Od września 2016 roku, kiedy Krzysztof Głuchowski objął dyrekcję, nasz Teatr znacząco się zmienia. Począwszy od struktury zarządzania instytucją, przez naszą codzienną pracę, aż po – co przecież w instytucji kultury najważniejsze – program artystyczny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ma teraz pozycję jednego z najważniejszych teatrów w Polsce. Nasze kolejne premiery są ogólnopolskimi wydarzeniami, co potwierdzają świetne recenzje krytyków i widzów, wyjazdy na festiwale i zdobywane nagrody. O tym teatrze się mówi, stał się miejscem, w którym chcą pracować najbardziej znaczący twórcy naszych czasów, miejscem do którego przyjeżdżają widzowie z całej Polski, aby obcować z najwyższej jakości sztuką. Nasz teatr stał się interdyscyplinarnym centrum artystycznym, miejscem dialogu wokół trudnych, współczesnych tematów, ale bez wikłania się w łatwe osądy czy bieżącą politykę. Jesteśmy dumni z miejsca, w którym się znajdujemy i chcemy kontynuować rozpoczętą za tej dyrekcji zmianę. Krzysztof Głuchowski jest prawdziwym liderem – ma wizję artystyczną i organizacyjną, cieszy się zaufaniem zespołu i ma nasze całkowite wsparcie.

Krzysztof Głuchowski jest właśnie w połowie swojej drugiej kadencji. Teatr pod jego dyrekcją odnosi sukcesy artystyczne, rozwija się, poddawany jest remontom, przechodzi przez trudny czas pandemii, a wszystko to dzieje się w poszanowaniu praw pracowniczych, a także w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. W związku z tym pojawiające się informacje o rzekomych planach usunięcia dyrektora Głuchowskiego ze stanowiska budzą nasz najwyższy niepokój. Dyskusje o ewentualnym usunięciu tak dobrego dyrektora, artysty i menadżera kultury (jeszcze w pandemicznych, tak trudnych dla kultury czasach), wydają nam się rzeczą zupełnie niezrozumiałą oraz pozbawioną jakichkolwiek merytorycznych i prawnych przesłanek.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie to nie jest jedno wydarzenie, jeden koncert, jedna osoba, czy jedna premiera. Teatr to codzienna praca prawie dwustu etatowych pracowników i nie mniejszej liczby współpracujących twórców czy partnerów. Ten teatr to miejsce, które daje stabilizację i bezpieczeństwo finansowe kilkuset rodzinom.

Wszyscy zatrudnieni w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jesteśmy osobami, które – wykonując różne funkcje i zadania – tworzymy to miejsce i razem realizujemy hasło zapisane na naszym frontonie: „Kraków narodowej sztuce”. Robimy to pod dyrekcją Krzysztofa Głuchowskiego, do którego mamy zaufanie i który – podkreślamy to raz jeszcze – ma nasze pełne poparcie.
Pracownicy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.