Zapraszamy na Kongres „Metropolia Kultury” w Sosnowcu

19 i 20 października 2023 roku zapraszamy do Sosnowca na Kongres „Metropolia Kultury”. W ramach tego bezpłatnego wydarzenia możecie wziąć udział w debatach, warsztatach, wykładach oraz grupach projektowych. Nie zabraknie także licznych wydarzeń towarzyszących.
Grafika z logotypem Kongresu: ludzie niosący różne elementy: drzewo, tęczę, blok, kroplę wody, słońce, wagon pociągu

Kongres „Metropolia Kultury” to spotkanie praktyków, działaczek, reprezentantów i reprezentantek instytucji, środowiska NGO i indywidualnych kulturalników i kulturalniczek, które stanowić będzie szansę na dzielenie się doświadczeniami, a także na konstruktywną krytykę i formułowanie postulatów – jak zmieniać sektor kultury na lepsze.

Wydarzenie będzie dla sektora kultury platformą wymiany praktyk, szansą na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz możliwością nawiązania kontaktów i współpracy. 

Do udziału w Kongresie zapraszamy osoby reprezentujące sektor kultury z Metropolii i spoza niej. To wydarzenie dla pracowników i pracowniczek instytucji, organizacji, przedstawicieli i przedstawicielek biznesu i osób działających w sposób nieformalny. Dla osób organizujących, działających, tworzących i popularyzujących kulturę – zarówno doświadczonych profesjonalistów i profesjonalistek, jak i osób na początku swojej zawodowej drogi. Głosy różnych środowisk pozwolą nam lepiej zdefiniować aktualne potrzeby, bieżące bolączki, ale też poznać wizje, cele i dążenia podmiotów kultury.

Na kongres złożą się:

– dwie debaty główne – pierwsza poświęcona konkursowi Europejska Stolica Kultury, druga polityce kulturalnej w Metropolii, 

– debaty tematyczne – poświęcone m.in. nieobecnym w kulturze, relacjom kultury i oświaty, działaniom z uchodźcami i migrantami, pracy z historią lokalną, sponsoringowi i crowdfundingowi w kulturze, bibliotekom jako miejscom aktywności społecznej,

– wykłady na temat inkluzywnego projektowania, niestandardowego marketingu, skutecznej komunikacji czy miastotwórczej roli kultury,

– warsztaty i praca w grupach projektowych, których uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się więcej o: ekologii w działaniach kulturalnych, mapowaniu środków na działalność, zagranicznych grantach na kulturę, badaniu trendów, diagnozowaniu odbiorców, wykorzystaniu sztucznej inteligencji i otwartych zasobów w kulturze czy partycypacyjnych modelach biznesowych.

Nie zabraknie także wystawców, rozmów kuluarowych i działań towarzyszących. 

Udział w Kongresie jest bezpłatny, jednak należy się zarejestrować wybierając najbardziej interesujące punkty programu na stronie https://kongres.katowicegzm2029.eu/. Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia będą mogli na nie dotrzeć darmową komunikacją – środkami transportu Zarządu Transportu Metropolitalnego.

 

Organizator: Miasto Sosnowiec, Miasto Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Biuro ESK – KTW GZM 2029 (Katowice Miasto Ogrodów), Miejski Klub im. Jana Kiepury

Współorganizatorzy: MBP Sosnowiec / Zagłębiowska Mediateka, Teatr Zagłębia, Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Przystanek Otwartej Kultury, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

Partner logistyczny: Zarząd Transportu Metropolitalnego

 

www.katowicegzm2029.eu