Laboratorium Pedagogiki Teatru

Trwa nabór zgłoszeń!

Laboratorium Pedagogiki Teatru 2024

Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia, we współpracy z partnerami: Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Przystankiem Otwartej Kultury. Założeniem kursu jest wyposażenie uczestniczek i uczestników w szereg praktycznych umiejętności z obszaru pedagogiki teatru, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy z grupami.

-„Rozwijamy środowisko osób związanych zarówno ze sferą teatru, edukacji i szeroko pojętej edukacji kulturowej. Dlatego zajęcia skierowane są do artystów, pracowniczek teatrów, nauczycieli, edukatorów i animatorek kultury, którzy i które w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne” – mówi Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

Kurs składa się z kilku rozbudowanych warsztatów praktycznych prowadzonych przez ekspertów i ekspertki w dziedzinie pedagogiki teatru. Dodatkowo w ramach projektu uczestniczki i uczestnicy poprowadzą działania edukacyjne na własną rękę, tak żeby przełożyć zdobytą wiedzę na praktykę. Każda z osób zyskuje również możliwość odbycia indywidualnej konsultacji tutorskiej z Justyną Czarnotą – pedagożką teatru, trenerką, kuratorką, managerką kultury. Konsultacja daje możliwość zastanowienia się nad wybranym zagadnieniem z własnej praktyki zawodowej, omówienia trudnego tematu, skonsultowania pomysłu na warsztat albo spektakl.

 

PROGRAM

25.05.2024, sobota
„ABC pedagogiki teatru”
Prowadzenie: Agata Kędzia

Współpraca to fundament każdego procesu twórczego. Ale co właściwie kryje się za tym stwierdzeniem? Nasza kultura do głębi przeniknięta jest ideą konkurencji i współzawodnictwa – od najwcześniejszych szkolnych lat uczymy się oceniać siebie i innych względem surowych kryteriów. Jak w takich warunkach przestać rywalizować, a zacząć współdziałać? Spotkanie będzie badaniem zastosowań pedagogiki teatru w nastawionej na współdziałanie pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Poznamy techniki teatralne stymulujące integrację, ułatwiające akceptację różnorodności i nawiązywanie twórczego dialogu.

Godz. 10:00-17:00
Miejsce: Przystanek Otwartej Kultury, ul. Główna 19, Sosnowiec

26.05.2024, niedziela
„Ciało w ruchu”
Prowadzenie: Iga Załęczna

Podczas warsztatu zbadamy możliwości praktycznego użycia technik ruchowych w kontekście pracy z różnorodnymi grupami: dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Zajęcia obejmą m.in.: pracę ze świadomością ciała, przestrzenią, elementy choreografii, dramy. Celem jest pogłębienie umiejętności pracy artystycznej, animacyjnej, edukacyjnej, włączając perspektywę osób atypowych, a także osób ze szczególnymi potrzebami. Doświadczymy modelu pracy, w którym inicjowanie i rozwijanie działań odbywa się w uważności na dynamikę procesu grupowego a także wrażliwość każdej osoby uczestniczącej. Proponowane techniki wesprą rozwijanie języka indywidualnej i kolektywnej ekspresji uczestników, wzmacniając ich jednocześnie w roli osób prowadzących zajęcia twórcze.  Godz. 10:00-17:00
Miejsce: Przystanek Otwartej Kultury, ul. Główna 19, Sosnowiec

 

22.06.2024 sobota
„Konflikty i ich rozwiązywanie”
Prowadzenie: Lena Rogowska-Lewandowska

Podczas warsztatów będziemy pracować na konkretnych sytuacjach konfliktu z praktyki animacji i edukacji kulturowej. Będziemy wchodzić w role i doświadczać różnych metod mediacji. Doświadczymy mediacji w duchu Porozumienia bez Przemocy oraz metody transformowania konfliktu z Nansen Center for Peace and Dialogue. Udział w warsztatach pomoże Wam zbudować świadome podejście do rozwiązywania konfliktów. Odpowiemy sobie na takie pytania: jak być trzecią stroną w konflikcie? Czy i kiedy wtrącać się w nie swoje sprawy? Jak przeciwdziałać ukrywaniu problemów? Jak pomóc innym w osiąganiu porozumienia? Jakie metody sprawdzają się w różnych typach konfliktów?
Godz. 10:00-17:00
Miejsce: Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sosnowiec

23.06.2024, niedziela
„Muzyka w działaniach pedagogiczno-teatralnych”
Prowadzenie: Sebastian Świąder

Zajęcia poświęcone wykorzystaniu i tworzeniu muzyki w pracy twórczej z różnorodnymi grupami. Jak sprawić, żeby tworzenie muzyki do spektaklu stało się przygodą? Jak z najbardziej podstawowych i nieoczywistych materiałów zbudować instrumenty? Gdzie szukać i jak wykorzystać ogólnodostępne zasoby dźwiękowe do teatralnej pracy? Podczas warsztatu dowiemy się, jak wspólnie z uczestnikami naszych zajęć wydobywać dźwiękowy potencjał z otaczające nas rzeczywistości.
Godz. 10:00-17:00
Miejsce: Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sosnowiec

 

6.07.2024, sobota
„Twórcza praca z tekstem”
Prowadzenie: Iwona Woźniak

Warsztat poświęcony wykorzystaniu tekstu w pracy twórczej. Poznamy gamę technik do pogłębionej pracy z rolą, ciałem, świadomością sceniczną. Zajęcia stanowią praktyczne przygotowanie do pracy w obrębie teatru amatorskiego, nastawionego na poruszanie istotnych dla grupy tematów oraz kreatywną zabawę słowem. Dowiemy się, jak projektować wydarzenia teatralne w taki sposób, żeby wiązały się z ekscytacją, zabawą i rozwojem.

Godz. 10:00-17:00
Miejsce: Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sosnowiec

7.07.2024, niedziela
„Oblicza dramy”
Prowadzenie: Marcin Drzazga

Warsztat poświęcony technice dramy, wykorzystywanej jako metoda edukacyjno-artystyczna w różnych obszarach tematycznych – w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Metoda pracy dramą, poprzez poznawanie cudzych historii i konstruowanie świata fikcji, pozwala mierzyć się z trudnymi sytuacjami w bezpiecznych warunkach doświadczenia teatralnego. Pogłębia świadomość własnych możliwości, rozwija zdolność rozumienia cudzych zachowań i wykształca mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod nacisku. Na warsztacie poznamy techniki dramowe możliwe do wykorzystania podczas różnorodnych zajęć czy lekcji.
Godz. 10:00-17:00
Miejsce: Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sosnowiec

 

7.09.2024 sobota
„Jak doprowadzić do finału, czyli o tworzeniu spektaklu”
Prowadzenie: Iwona Konecka

Osoby nastawione na procesualną pracę z grupami stają często w obliczu wyzwania, jakim jest połączenie poszczególnych elementów warsztatów w spójną formę spektaklu. Jak zadbać o dramaturgię finalnego wydarzenia i jego odpowiednią oprawę? Jak podzielić role w grupie tak, aby każdy uczestnik i każda uczestniczka wzięli odpowiedzialność za swoje zadanie i czerpali przyjemność z jego realizacji? Jak radzić sobie z oporem? Podczas warsztatów nauczymy się integrować różne etapy pracy twórczej, nastawionej na upodmiotowienie uczestników i wspólne stworzenie spektaklu.

Godz. 10:00-17:00
Miejsce: Przystanek Otwartej Kultury, ul. Główna 19, Sosnowiec

8.09.2024 niedziela
„Gdzie jesteśmy i co wiemy”
Prowadzenie: Magdalena Jasińska

Czy uczestniczki i uczestnicy mają poczucie satysfakcji i dobrze spędzonego czasu? Czy czują, że coś się w nich zmieniło? I szerzej – jak unikać popełniania ciągle tych samych błędów w pracy? Odpowiedzi na te pytania może dostarczyć dobrze zaplanowany proces ewaluacji. Podczas warsztatu uczestnicy poznają wybrane metody ewaluacji projektów oraz podejmą refleksję na temat celu ich prowadzenia. Jednocześnie warsztat ewaluacyjny zamknie część szkoleniową i pomoże określić uczestniczkom, w jakim miejscu swojej praktyki zawodowej znajdują się dzięki przebytemu doświadczeniu.

Godz. 10:00-17:00
Miejsce: Przystanek Otwartej Kultury, ul. Główna 19, Sosnowiec

 

 

5-6.10.2024 sobota-niedziela
Warsztaty wzajemnościowe prowadzone przez uczestniczki i uczestników (opieka: Agata Kędzia, Iwona Woźniak)

Finałowy zjazd, podczas którego każda z osób uczestniczących przeprowadzi wybrany fragment warsztatu dla pozostałej części grupy. Wymienimy się inspiracjami, umiejętnościami, narzędziami, a także zintegrujemy jako lokalne środowisko edukacyjno-animacyjne zdolne do codziennego wspierania się w podejmowanych inicjatywach.

Godz. 10:00-17:00 (oba dni)
Miejsce: Przystanek Otwartej Kultury, ul. Główna 19, Sosnowiec

 

Informacje organizacyjne:

  • Każdego dnia warsztatów zapewniamy wegetariański obiad.
  • Certyfikaty udziału w szkoleniu przygotują Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu i Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Na program całego kursu składa się 70 godzin warsztatów realizowanych w ramach 5 zjazdów (10 dni warsztatowych).
  • Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na min. 8 z 10 dni warsztatowych oraz realizacja własnego pomysłu na warsztat, lekcję lub inne wybrane zajęcia twórcze.
  • Koszt: 250 zł (całość)

Uwaga! Kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.

  • Nabór zgłoszeń trwa od 15.04 do 30.04. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza: https://forms.gle/Qu6TXzystWJFw8296
  • Na podstawie formularzy wyłaniana jest grupa 15 zakwalifikowanych osób.
  • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób nastąpi do 6.05.

Partnerzy: Przystanek Otwartej Kultury w Sosnowcu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Informacji udziela opiekunka projektu, Agata Kędzia: 883 500 915, edukacja_@_teatrzaglebia.pl

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Biogramy prowadzących:

Justyna Czarnota

Pedagożka teatru, trenerka, kuratorka, managerka kultury. Prowadzi warsztaty dla różnych instytucji i organizacji w całej Polsce oraz projektuje materiały edukacyjne i rozwojowe. Jej głównym obszarem zainteresowania jest współczesny teatr dla dzieci, młodzieży i rodzin, ciekawią ją szczególnie przedstawienia eksperymentujące z pozycją publiczności i modele działania wzmacniające bliskość między osobami na widowni.

 

Marcin Drzazga

Jest pedagogiem, wykładowcą pedagogiki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, trenerem warsztatu psychoedukacyjnego. Od ponad 20 lat łączy działania teatralne z pedagogiką i psychoedukacją. Jego projekty społeczne Teatru Interaktywnego prezentowano m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Teatromania czy na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych. Uczy improwizacji teatralnej i dramy, wykorzystuje ją na co dzień w pracy pedagogicznej. Jest współautorem rekomendowanego programu Epsilon opartego na wykorzystaniu dramy w pracy wychowawczej.

 

Magdalena Jasińska

Trenerka, badaczka, koordynatorka projektów oraz animatorka kultury. Członkini Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych sTOP. Prezeska Stowarzyszenia Osnova-Toruń. Absolwentka projektu „Mentor4Eval” prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacją Szkoła z Klasą i Polską Akcją Humanitarną) i z instytucjami kultury. Szkoli z komunikacji interpersonalnej, pomaga budować zespoły projektowe i pracować z różnymi grupami odbiorców. Interesuje ją dbanie o dobrostan (pracowniczy, rodzicielski, cyfrowy) oraz pracą na zasobach grup.

 

Agata Kędzia

Pedagożka teatru, performatyczka, organizatorka projektów z zakresu edukacji kulturowej. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kursów: Partnerzy Teatroteki Szkolnej (Instytut Teatralny im. Z Raszewskiego), Teatr – sztuka społeczna (Teatr Realistyczny i Instytut im. J. Grotowskiego), I Stopnia Szkoły Dramy Stosowanej (Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA). Jako autorka koncepcji, koordynatorka i prowadząca zajęcia współtworzy projekty z zakresu pedagogiki teatru w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Zawodowo związana również ze Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie, gdzie opiekuje się Programem Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury. Współautorka spektakli i wydarzeń twórczych, m.in.: „spektakl, który nie powstał” (razem z Iwoną Konecką i Julią Niedziejką, premiera w Instytucie im. J. Grotowskiego, 2021), „musimy już kończyć” (premiera w lokalu w Bytomiu, 2022), rezydentka programu „Sztuka się robi” w Teatrze Miniatura w Gdańsku, gdzie współtworzyła szkic spektaklu dla przedszkolaków pt. „Literówka” (2023).

 

 

Iwona Konecka

Performerka, edukatorka i artystka społeczna. Zajmuje się przede wszystkim teatrem, lecz również animacją i badaniem kultury. Jest też trenerką i ewaluatorką projektów społeczno-kulturalnych. Absolwentka Wiedzy o Teatrze (Akademia Teatralna w Warszawie), Wiedzy o Kulturze (Uniwersytet Warszawski) i Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej (Państwowa Akademia Nauk). Ukończyła dwa kilkuletnie kursy teatralne: Południowobałtycką Akademię Teatru Niezależnego oraz Akademię Teatru Alternatywnego.

Współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan oraz prezeska Fundacji Teatr Realistyczny. Inicjatorka i koordynatorka wielu projektów kulturalno-społecznych, w tym Centrum Sztuki Osadzonych, Punktów Kultury (na obszarach defaworyzowanych w Lublinie) i ogólnopolskiego kursu „Teatr – sztuka społeczna”. Współtwórczyni licznych spektakli teatralnych (m.in. „Bum” z Teatrem Realistycznym, „Spisu kobiet” z Kolektywem Polką, „Kuracjuszek” ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, „Spektaklu, który nie powstał” z Agatą Kędzią i Julią Niedziejko i „Chłopaków. Prawa głosu” z Kolektywem Kobietostan) nagradzanych na konkursach i festiwalach na szczeblu ogólnopolskim. Stypendystka Prezydenta Miasta Wrocław w dziedzinie teatr. Współzałożycielka i członkini grupy artystycznej Kolektyw Polka oraz zespołu muzycznego Tarapaty – songwriterka, gitarzystka i wokalistka.

 

 

Lena Rogowska-Lewandowska

Trenerka, facylitatorka, superwizorka Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych sTOP, wiceprezeska Fundacji Kultury Dialogu. Absolwentka m.in. Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziału Filozofii UW, Gender Studies IBL PAN, Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, Zaawansowanej Szkoły Facylitacji Społecznej, Podyplomowych Studiów Porozumienia bez Przemocy na Collegium Civitas, oraz Intensywnego Kursu Mediacji wg. Programu „Mediate Your Life” Ike Lasatera i Johna Kinyona. Od kilkunastu lat współpracuje z instytucjami (ngo, biznes, uczelnie wyższe, instytucje kultury) w obszarze DEI, komunikacji empatycznej, budowania kultury informacji zwrotnej w instytucji i rozwiązywania konfliktów.

 

Sebastian Świąder

Pedagog teatru, animator kultury, muzyk i performer. Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalizacji Animacja Kultury. Projektuje i prowadzi warsztaty teatralne, muzyczne i performatywne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Komponuje i wykonuje muzykę do spektakli, m.in: „Wróg. Instrukcja obsługi” (reż. J. Sobczyk, Teatr Zagłębia, 2018), „Trolle” (reż. J. Sobczyk, Teatr 21, 2019), „Arianie” (reż. Beniamin Bukowski, Narodowy Teatr Stary w Krakowie, 2021), „Do góry” (reż. A. Rubczak, Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze, 2022), „Królestwa” (reż. J. Sobczyk, Teatr Guliwer, Warszawa 2022), „Instynkty” (reż. A. Rubczak, Polski Teatr Tańca, Poznań 2022), „Spektakl o śmieciach” (reż. J.Berłowska, Teatr Ochoty, Warszawa 2023). Laureat nagrody 26. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, za muzykę do spektaklu „Mazagan. Miasto” (reż. J. Berłowska, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, 2019). Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Współpracuje z Teatrem 21 i Teatrem Węgajty / projekt terenowy.

 

Iwona Woźniak

Menadżerka kultury, teatrolożka, animatorka kultury, reżyserka. Dyrektorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Doktorka nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. Studiowała w Akademii Teatralnej w Warszawie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytecie Opolskim. Uczestniczka Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych i Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Nagrodzona „Złotą Maską” Marszałka Województwa Śląskiego, a także wielokrotnie nominowana do tej nagrody m.in. za spektakle „Kopidoł”, „Szac”.  Jej przedstawienia teatralne m.in. „Baby” i „Last minute” znalazły się w finale Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Laureatka festiwalu The Best Off. Jurorka i selekcjonerka festiwali. Reżyserka zajmująca się przede wszystkim teatrami rdzennymi. Naukowo zajmuje się badaniem kultur lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem teatrów obrzędowych i etnoteatrów. Od 2014 roku współprowadzi Fundację Szafa Gra zajmującą się wsparciem kultury i edukacji, a w szczególności działalnością Teatru Naumionego z Ornontowic.

 

Iga Załęczna

Edukatorka, choreografka, trenerka dramy, terapeutka DMT (psychoterapia tańcem i ruchem) w trakcie szkolenia. Członkini i założycielka Teatru CHOREA, w którym realizuje projekty edukacyjno-artystyczne. W latach 2011-2022 pracowała w Policealnym Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu, prowadząc stały kurs zajęć z reżyserii, dramy, technik teatralnych i ekspresji scenicznej. Stale współpracuje z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie w ramach studiów podyplomowych: psychotraumatologia (arteterapia w traumie),  Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu („Teatr/Sztuka/Spotkanie”, „Teatr Forum i inne formy pracy z grupą”) i Fabryką Sztuki w Łodzi („Szkoła Pedagogów Kreatywności – 2018/2021; „Teatr w działaniu” 2022; Spektrum teatru 2023). Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w latach 2010, 2011, 2017, 2020. W 2015 ukończyła roczny kurs Teatru Forum (Drama Way). Od lat aktywnie popularyzuje tę metodę w swojej praktyce zawodowej. W 2022 roku zrealizowała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Wrocławia („Animator/Artysta/Pedagog”). Współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Ośrodkiem Kuratorskim we Wrocławiu, Szkołą Społeczną i Fundacją KOM w Miliczu. W pracy łączy narzędzia artystyczne i techniki sztuk performatywnych (taniec, teatr, praca z ciałem, drama, Teatr Forum) z technikami terapeutycznymi (psychoterapia tańcem i ruchem, arteterapia).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Więcej informacji o projekcie i poprzednich edycjach znajdziecie TU [klik]